Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

 

   1 - 6 / 88  >

Prikazani rezultati su sortirani prema preddefinisanom prioritetu i datumu objave vijesti
Sedmice sudske nagodbe u sudovima BiH od 13. do 24. maja 2019. godine

Sedmice sudske nagodbe u sudovima BiH od 13. do 24. maja 2019. godine

Cilj organizovanja "Sedmica sudske nagodbe" jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.

05.04.2019.

Plan aktivnosti u cilju organizacije i promocije „Sedmica sudske nagodbe“

Plan aktivnosti u cilju organizacije i promocije „Sedmica sudske nagodbe“

Plan aktivnosti u cilju organizacije i promocije „Sedmica sudske nagodbe“ među strankama i javnosti na području mjesne nadležnosti Osnovnog suda u Kotor Varošu

04.04.2019.

Odluka o pokretanju javne nabavke - nabavka ogreva - drva

Odluka o pokretanju javne nabavke - nabavka ogreva - drva

Za potrebe Osnovnog suda u Kotor Varošu pokreće se postupak nabavke ogreva - drva putem konkurentskog zahtjeva u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke.

26.02.2019.

Konkurs za prijem sudijskog pripravnika - volontera

Konkurs za prijem sudijskog pripravnika - volontera

Javni konkurs za prijem sudijskog pripravnika - volontera

13.02.2019.

Odluka o pokretanju javne nabavke - toneri

Odluka o pokretanju javne nabavke - toneri

Predsjednik Osnovnog suda u Kotor Varošu donosi odluku o pokretanju postupka javne nabavke - toneri

21.01.2019.

Odluka o pokretanju javne nabavke - kancelarijski materijal

Odluka o pokretanju javne nabavke - kancelarijski materijal

Predsjednik Osnovnog suda u Kotor Varošu donosi odluku o pokretanju postupka javne nabavke - kancelarijski materijal

21.01.2019.

   1 - 6 / 88  >

Povratak na vrh