Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

 

Aktuelnosti

Konkurs za prijem sudskog volontera - pripravnika

Javni konkurs za prijem sudskog volontera - pripravnika u Osnovnom sudu u Kotor Varošu

24.12.2020.

Odluka o pokretanju javne nabavke - osiguranje

Predsjednik Osnovnog suda u Kotor Varošu donosi odluku o pokretanju javne nabavke - osiguranja

17.11.2020.

Izvještaj o realizaciji ugovora i okvirnih sporazuma za 2020. godinu 14.10.2020.

više

Pozdravna riječ

Predsjednik suda

Predsjednik Osnovnog suda u Kotor Varoši Zdenka Gajanin

27.05.2009.

više

Prijava sumnje na korupciju i druge nepravilnosti
Sudski predmeti online
Brzi linkovi
Često postavljana pitanja

Uvjerenje da ne postoji dug u Registru novčanih kazni

Ovim uvjerenjem dokazujete da nemate dug u Registru novčanih kazni. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete dobiti u prijemnoj kancelariji broj 4 ili preuzeti sa ove stranice.

12.05.2021.

Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka

Ovim uvjerenjem dokazujete da proti Vas nije podnešen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka od strane nadležnog organa pred Osnovnim sudom u Kotor Varošu.

12.05.2021.

više