Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Aktivnosti i rezultati UDT-a

   1 - 5 / 5  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Vrste disciplinskih prekršaja zbog kojih su izrečene disciplinske mjere

Vrste disciplinskih prekršaja zbog kojih su izrečene disciplinske mjere

Disciplinski prekršaji za koje je VSTS u 2008. godini donio disciplinske odluke , a koji su definisani u članovima 56. i 57. Zakona o VSTS-u

Aktivnosti i rezultati ostvareni u 2008. godini

Aktivnosti i rezultati ostvareni u 2008. godini

Aktivnosti i rezultati ostvareni u 2008. godini

Informisanje o radu KDT-a i saradnja sa partnerima

Informisanje o radu KDT-a i saradnja sa partnerima

Iako je do 2007. godine KDT izvještavao VSTS o svom radu putem mjesečnih izvještaja, od 2007. godine se redovno dostavljaju i tromjesečni, godišnji i posebni izvještaji, a ova praksa je nastavljena i u 2008. godini

Disciplinski postupci

Disciplinski postupci

Disciplinski postupak se pokreće podnošenjem disciplinske tužbe od strane KDT-a, a tokom 2008. godine podneseno je 8 disciplinskih tužbi prvostepenoj disciplinskoj komisiji VSTS-a.

Pritužbe

Pritužbe

U toku 2008. godine primljena je ukupno 1 161 pritužba ili mjesečno u prosjeku 96,75 pritužbi

   1 - 5 / 5