Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Nabavka IKT opreme za pravosudne institucije u BiH - IPA 2008

Projekat nabavke IKT opreme za pravosudne institucije u BiH – IPA 2008 iniciran je kao logičan nastavak Projekta „Jačanje efikasnosti pravosuđa uspostavom Sistema za upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima“ – IPA 2007, koji je također finansirala Evropska unija. Evropska unija je kroz IPA 2008 finansirala nabavku IKT opreme za pravosudne institucije u ukupnom iznosu od 1,4 miliona Eura. Provedba projekata je završena potkraj 2010. godine. Projekat je u potpunosti dopunjavao IKT/CMS projekat, koji je VSTV paralelno implementirao.

Nabavljena i isporučena oprema uključivala je dodatne računare za svo osoblje zaposleno u tužilaštvima i izdvojenim odjeljenima sudova, dodatne štampače, dodatne servere, dodatnu opremu za izradu rezervnih kopija sistema i podataka, softverske licence za potpunu implementaciju CMS-a u tužilaštvima i izdvojenim odjeljenima sudova i neophodnu mrežnu opremu.

Pored opreme koja je nabavljena za sudove i tužilaštva, kroz ovaj projekat je nabavljena oprema i softverske licence za uspostavu rezervnog centra za obradu podataka u kojem se nalaze kopije baza podataka pravosudnog informacionog sistema (CMS, TCMS, web portal...). Baze podataka locirane u rezervnom centru za obradu podataka omogućavaju funkcionisanje pravosudnog informacionog sistema i u slučajevima eventualnih katastrofa (požar, poplava, zemljotres...) koje bi mogle pogoditi primarni centar za obradu podataka lociran u zgradi VSTV-a u Sarajevu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh