Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

VSTS BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

21.01.2021.

(Sarajevo, 21. januar 2021. godine) – Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 20. i 21. januara 2021. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovan je:

-           Idrizović Sedin, na poziciju sudije Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine;

-           Bjelović Milijana, na poziciju predsjednika Kantonalnog suda Bosansko-podrinjskog kantona;

-           Kreštalica Sead, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;

-           Dugalija Meliha, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;

-           Čabrajić Hrvoje, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;

-           Bičo Edin, na poziciju sudije Kantonalnog suda Bosansko-podrinjskog kantona;

-           Đajić Tanja, na poziciju sudije Kantonalnog suda Bosansko-podrinjskog kantona;

-           Baltić Radija, na poziciju sudije Kantonalnog suda Bosansko-podrinjskog kantona;

-           Cvjetković LJiljana, na poziciju stručnog saradnika Općinskog suda u Sarajevu;

-           Fišić Dario, na poziciju stručnog saradnika Općinskog suda u Sarajevu;

-           Imamović Sanin, na poziciju stručnog saradnika Općinskog suda u Sarajevu;

-           Kaknjo Lejla, na poziciju stručnog saradnika Općinskog suda u Sarajevu;

-           Halimanović Ilhana, na poziciju stručnog saradnika Općinskog suda u Sarajevu;

-           Šarenac Siniša, na poziciju stručnog saradnika Općinskog suda u Sarajevu;

-           Zlomislić Nataša, na poziciju stručnog saradnika Općinskog suda u Sarajevu;


Savjet je donio odluku da se izbor i imenovanje stručnog saradnika Opštinskog suda u

Cazinu i stručnog saradnika Opštinskog suda u Goraždu odgodi za narednu sjednicu Savjeta.

Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTS BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla i profesionalne nepristranosti.

Pri imenovanju, VSTS BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.

Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija će stupiti na dužnost 15. februara 2021. godine. 

                                                                       -kraj-


Vijest je napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

Redovno ažuriranje Mape ratnih zločina – U 2020. godini pripremljeni sažeci 53 predmeta

14.01.2021.

(Sarajevo, 14. januar 2021. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) kontinuirano radi na jačanju vladavine prava, te postizanju veće transparentnosti rada pravosuđa Bosne i Hercegovine. Veća transparentnost bh. pravosudnog sistema je i zahtjev Evropske komisije, naročito u predmetima u kojima postoji veliki interes javnosti. Procesuiranje predmeta ratnih zločina predstavlja jedan takav segment rada pravosuđa.

S tim u vezi, VSTV BiH je 9.12.2019. godine potpisao Memorandum o saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni Hercegovini, kojim je izvršena službena predaja Mape ratnih zločina VSTV-u BiH i time nastavljena dugogodišnja  saradnja između VSTV-a BiH i Misije OSCE-a u BiH.

VSTV BiH je putem Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju Sekretarijata VSTV-a BiH zvanično nastavio rad na ažuriranju Mape ratnih zločina počevši od 1.1.2020. godine. Pravosnažnost predmeta ratnih zločina se redovno prati, te se pristupa izradi sažetaka radi unosa u Mapu. Tokom godine urađeni su sažeci za 53 predmeta ratnih zločina, te je Mapa u potpunosti ažurna sa svim pravosnažno okončanim predmetima do danas. Uporedno sa izradom sažetaka, VSTV BiH nastoji da odgovarajuće pravosnažne presude ratnih zločina unese u Bazu sudskih odluka, kako bi svi predmeti ratnih zločina bili dostupni na jednom mjestu.

Preuzimanje Mape ratnih zločina je u skladu sa vizijom VSTV-a BiH da na jednom mjestu budu dostupne sve pravne informacije koje su relevantne kako za pravosuđe tako i za širu javnost. Mapa ratnih zločina je objavljenja na web stranici https://maparz.pravosudje.ba/ i ima za cilj stvaranje jasne percepcije javnosti o radu pravosuđa BiH na ovim predmetima.

                                                                                                                   

                                                                              - kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

29.12.2020.

(Sarajevo, 29. decembar 2020. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom vanredne sjednice, koja se održava 29. decembra 2020. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Bosne i Hercegovine, imenovan je: 

  • Ismet Šuškić, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine;

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovana je:

  • Nejra Bašić, na poziciju stručnog saradnika u Općinski sud u Mostaru;

Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda.

Pri imenovanju, VSTV BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.

Novoimenovani nosioci pravosudne funkcije će stupiti na dužnost 15. januara 2021. godine.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Sanela Gorušanović - Butigan ovlaštena za predstavljanje VSTV-a BiH

16.12.2020.(Sarajevo, 16. prosinac 2020. godine) – Tijekom drugog dana sjednice Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće), koja se održava 15. i 16. prosinca 2020. godine, usvojeni su sljedeći zaključci:

 

  • Vijeće je usvojilo zaključak da predsjednik VSTV-a BiH danas preda pismenu ostavku i da Vijeće imenuje jednog člana Vijeća koji će predstavljati instituciju, do izbora novog člana Vijeća ispred okružnih i osnovnih sudova Republike Srpske, kako bi Vijeće u punom sastavu moglo pristupiti izboru Predsjedništva VSTV-a BiH;
  • Konstatira se da je predsjednik VSTV-a BiH podnio pismenu ostavku Tajništvu VSTV-a BiH na mjesto predsjednika i člana VSTV-a BiH, sa 16.12.2020. godine;
  • Nalaže se Odjelu za pravna pitanja Tajništva VSTV-a BiH da Vrhovnom sudu Republike Srpske uputi zahtjev za provođenje procedure izbora člana Vijeća ispred okružnih i osnovnih sudova Republike Srpske i o izabranom članu obavijesti Vijeće do 1. veljače 2021. godine;
  • Vijeće je donijelo odluku kojom je članicu Vijeća Sanelu Gorušanović - Butigan ovlastilo da, sukladno prvom zaključku, predstavlja instituciju.

                                                                                                                     -kraj-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Obavijest za javnost

16.12.2020.

Redovna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine bit će nastavljena u petak, 18.12.2020. godine, sa početkom u 11.00 h.  


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

16.12.2020.

(Sarajevo, 16. decembar 2020. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 15. i 16. decembra 2020. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su:

  • Vesna Stanković Ćosović, na poziciju predsjednika Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine;
  • Munib Halilović, na poziciju glavnog federalnog tužioca Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine;  
  • Maja Buhovac, na poziciju stručnog saradnika u Općinski sud u Mostaru.

Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla i profesionalne nepristranosti te iskustva na rukovodećim poslovima.

Pri imenovanju, VSTV BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.

Novoimenovana predsjednica Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i glavni federalni tužilac Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine stupaju na dužnost 1. januara 2021. godine a stručna saradnica će stupiti na dužnost 15. januara 2021. godine.

Tokom sjednice izabrana je Milijana Bjelović za vršioca dužnosti predsjednika Kantonalnog suda u Goraždu, počev od 1. januara 2021. godine do izbora predsjednika ovog suda.

                                                                                                             - kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Razlog pomjeranja redovne sjednice VSTV-a BiH

10.12.2020.

(Sarajevo, 10. decembar 2020. godine) - Povodom napisa u pojedinim medijima u kojima se nagađa o razlozima pomjeranja datuma sjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) sa 16. i 17. decembra na 15. i 16. decembar 2020. godine, VSTV BiH obavještava javnost o sljedećem:

Prema Okvirnom planu održavanja redovnih sjednica Vijeća za 2020. godinu (Okvirni plan), koji je usvojen 18.12.2019. godine i koji je dostupan na web stranici VSTV-a BiH, planirano je održavanje redovne sjednice VSTV-a BiH 16. i 17. decembra 2020. godine.

Do promjene datuma održavanja sjednice došlo je uslijed informacije Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine da je sjednica Pododbora za slobodu, pravdu i sigurnost između Evropske unije i Bosne i Hercegovine (Pododbor), na kojoj je planirano učešće i predstavnika  VSTV-a BiH, pomjerena sa 10. i 11. decembra 2020. na 17. i 18. decembar 2020. godine.

Budući da sjednici Pododbora prisustvuju tri člana Vijeća, direktor i zamjenik direktora Sekretarijata VSTV-a BiH te rukovodioci određenih odjela Sekretarijata VSTV-a BiH, sjednica VSTV-a BiH pomjerena je na 15. i 16. decembar 2020. godine, kako bi se osigurao kvorum za rad.

Napominjemo da ovo nije jedina sjednica VSTV-a BiH koja je pomjerena zbog nemogućnosti osiguranja kvoruma ili zbog drugih objektivnih razloga za neodržavanje u skladu sa usvojenim Okvirnim planom.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Zaključci vanredne sjednice VSTV-a BiH

03.12.2020.

(Sarajevo, 3. decembar 2020. godine) – Tokom vanredne sjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) održane 3. decembra 2020. godine, članovi Vijeća usvojili su sljedeće zaključke:

1. VSTV BiH konstatuje da se nezakonitim snimanjem i praćenjima nosilaca pravosudnih funkcija narušava njihova sigurnost i bezbjedan ambijent za zakonito i nezavisno donošenje odluka. VSTV BiH zahtjeva od svih nadležnih organa, posebno tužilaštava, da promptno i efikasno djeluju po svim ovakvim saznanjima, kako u cilju zaštite pojedinaca, tako i u cilju zaštite nezavisnosti pravosudnog sistema uopšte;

2. VSTV BiH se u ovom trenutku ne može izjasniti o odgovornosti predsjednika VSTV-a BiH na osnovu u medijima objavljenog audio sadržaja, jer se u ovom trenutku ne može potvrditi njegova zakonitost i autentičnost;

3. Obzirom da je usljed svih okolnosti došlo do narušavanja partnerstva između VSTV-a BiH i njegovih strateških međunarodnih partnera, a što značajno otežava rad VSTV-a BiH i započetih projekata, pozivamo predsjednika VSTV-a BiH da razmotri mogućnost podnošenja ostavke na mjesto predsjednika VSTV-a BiH.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Demanti predsjednika VSTV-a BiH Milana Tegeltije

30.11.2020.

(Sarajevo, 30. novembar 2020. godine) - Povodom napisa u medijima u kojima se navodi da je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) potvrdio autentičnost snimka objavljenog na portalu Istraga.ba 26.11.2020. godine, predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija demantuje navode iz medija i izjavljuje sljedeće:  

„Netačno je da sam bilo kada potvrdio autentičnost audio sadržaja objavljenog na portalu Istraga.ba. Naime, u mojoj izjavi za N1 TV rekao sam sljedeće:

„Ne pada mi na pamet da komentarišem te vrlo smiješne pokušaje manipulacije i diskreditacije Avde Avdića putem konstrukcija izvučenih iz konteksta na osnovu, usput budi rečeno, nekih nezakonitih i samim tim, nevjerodostojnih i iskonstruisanih sadržaja.“

Očito je iz ove izjave za N1 TV da sam rekao da je audio sadržaj nezakonit, nevjerodostojan i iskonstruisan.

I u emisiji Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifajzovićem, emitiranoj na Face TV 27.11.2020. godine, rekao sam suštinski identično kao u prvoj izjavi za N1 TV da ja jesam razgovarao, čak više puta, sa gospođom Milijanom Buha o njenom sukobu interesa u slučaju konkurisanja njene sestre na poziciju nosioca pravosudne funkcije, ali da to nije taj razgovor, koji je objavljen na portalu Istraga.ba, nego da se u tom audio sadržaju radi o nezakonitoj montaži koju ne želim da komentarišem, jer kao takva nije podobna za bilo kakvo komentarisanje upravo zato što je montaža, a to je identično onome što sam rekao u izjavi za N1 TV.“  


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Sastanak predsjednika VSTV-a BiH i ministra pravde BiH

19.11.2020.

(Sarajevo, 19. novembar 2020. godine) – Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša posjetio je danas Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i razgovarao sa predsjednikom VSTV-a BiH Milanom Tegeltijom o brojnim pitanjima od značaja za pravosuđe Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Tegeltija  informisao je ministra Grubešu da je VSTV BiH, tokom on line sjednice održane 18. i 19.11.2020. godine, usvojio dva mišljenja koja se odnose na zakone koji su od važnosti ne samo za VSTV BiH, već i pravosuđe u cjelini.

Riječ je o  Mišljenu na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine te Mišljenju na Nacrt zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, a koja će biti upućena Ministarstvu pravde BiH na dalje postupanje.

Predsjednik Tegeltija i ministar Grubeša saglasni su da se kroz otvorene razgovore i argumentovan dijalog treba nastaviti saradnja između Ministarstva pravde BiH i VSTV-a BiH te da ova saradnja treba biti utemeljena na partnerstvu u ostvarivanju zajedničkog cilja – efikasnog pravosuđa Bosne i Hercegovine.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh