Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

Kako pokrenuti ostavinski postupak?

Kada lice koje ima stalno prebivalište na području opština Kotor Varoš, Čelinac i Kneževo umre, Osnovni sud Kotor Varoš utvrđuje ko su nasljednici umrlog, koja imovina sačinjava njegovu zaostavštinu i koja prava iz zaostavštine pripadaju njegovim nasljedicima.

Osnovni sud Kotor Varoš vodi postupak ako je umrli imao prebivalište na području opština Kotor Varoš, Čelinac i Kneževo.

Kako pokreuti postipak
Nakon smrti ostavitelja:

 1. Obratiti se u matičnu službu vaše opštine. Službenik će od Vas tražiti podatke o umrlom, srodnicima, postojanju testamenta te o približnoj vrijednosti imovine koju je umrli ostavio.
 2. Nakon toga matična sližba će sačiniti Smrtovnicu koju treba dostaviti Osnovnom sudu u Kotor Varoši. Uz smrtovnicu je potrebno da dostavite i Izvod iz matične knjige umrlih kao i  dokaze o imovini ostavitelja:
  - ukoliko se radi o nepokretnostima izvadite Posjedovni list ili Zemljišnoknjižni izvadak (u Katastru Vaše opštine), ne stariji od šest mjeseci
  - za vozilo je potrebno priložiti kopiju saobraćajne dozvole
  - za oružje je potrebno priložiti kopiju oružnog lista
  - ukoliko je postojala ušteđevina u banci potrebno je priložiti kopiju štedne knjižisce, certifikate i sl.
  - ukoliko se radi o akcijama potrebno je da u Centralnom registru hartija od vrijednosti (Bana Milosavljevića 6, Banja Luka) izvadite Potvrdu o vlasništvu na akcijama
 3. Sud će nakon toga zakazati ročište na koje će pozvati sve nasljednike i to na adrese date u smrtovnici

Pri dolasku na ročište potrebno je da:

 1. Ponesete ličnu kartu ili putnu ispravu
 2. Ponesete testament umrlog ukoliko postoji
 3. Ponesete dokaze o imovini ostavitelja koji nisu ranije dostavljeni prilikom pokretanja ostavisnkog postupka

U toku postupka:
                                        
Osnovni sud u Kotor Varoši će utvrditi kojim licima pripada pravo na nasljeđe i donijeti rješenje o nasljeđivanju. Po okončanju postupka Sud određuje taksu prema vrijednosti imovine ostavitelja, a nasljednici je plaćaju srazmjerno nasljednom dijelu.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Kako pokrenuti ostavinski postupak?