Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Dokumentarna emisija „Tužioci u Bosni i Hercegovini”

06.02.2014.

U cilju poboljšanja percepcije javnosti o ulozi i mandatu tužilaca i jačanju povjerenja građana u tužilački sistem u Bosni i Hercegovini, u okviru projekta “Podrška pravosuđu u Bosni i Hercegovini - Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa”  Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine snimljena je dokumentarna emisija na temu prava i dužnosti tužilaca, pod nazivom „Tužioci u Bosni i Hercegovini”.

Emisija govori o tužilačkom sistemu u Bosni i Hercegovini, osnovnim institutima krivičnog materijalnog i procesnog prava, ulozi tužilaca u krivičnom postupku, saradnji tužilaca i policije u otkrivanju i gonjenju počinilaca krivičnih djela, sve do podizanja i zastupanja optužnice pred sudom. Obzirom na cilj emisije, ista je jezički i vizuelno prolagođena široj javnosti.

Emisiju možete pokrenuti sa linka desno.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Tužioci u BiH.flv

Dokumentarna emisija „Tužioci u Bosni i Hercegovini”