Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Sedmice sudske nagodbe u sudovima u BiH od 16. do 27. aprila 2018.

02.04.2018.

Sedmice sudske nagodbe organizuju se u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH u periodu od 16. do 27. novembra 2017. godine. Ova aktivnost se realizuje u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II kojeg finansira Vlada Norveške, a implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH).

Cilj organizovanja „Sedmicâ sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.  Promocijom mirnih načina rješavanja sporova, VSTV BiH želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova. Prioritet se postavlja na brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

Stranke zainteresovane da svoje predmete riješe sudskom nagodbom mogu se samostalno, preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom pisanim prijedlogom ili na drugi način obratiti sudu odnosno postupajućem sudiji i predložiti zaključenje sudske nagodbe. Postupajući sudija će, u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku, tokom cijelog postupka nastojati da spor riješi u skladu sa iskazanom voljom stranaka.

Za više informacija molimo da obratite vašem sudu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh