Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

Odluka o pokretanju javne nabavke - nabavka kancelarijskih stolica

22.05.2018.

OSNOVNI SUD KOTOR VAROŠ
Broj: 073-0-SU-18-000089
Dana: 22.05.2018. godine

 

 Na osnovu čl. 48. stav 2  Zakona o sudovima RS ( „Sl. Glasnik RS“ 37/12)  i na osnovu člana 18. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik BiH“ broj 39/14),  Osnovni sud u Kotor Varošu  donosi


O D L U K U


O pokretanju postupka javne nabavke „NABAVKA KANCELARIJSKIH STOLICA“ u  Osnovnom sudu u Kotor Varošu

Član 1.

Za potrebe Osnovnog suda u Kotor Varošu pokreće se postupak nabavke kancelarijskih stolica u Osnovnom sudu u Kotor Varošu putem Direktnog sporazuma u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke.

Član 2.

Javna nabavka iz člana 1. ove odluke utvrđena je Izmjenom plana javne nabavke broj: 073-0-Su-000-196/1 od 22.05.2018. godine, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“ 90/14).

Član 3.

Procijenjena vrijednost nabavke je 500,00 KM, bez uključenog PDV-a.
Sredstva za izvršenje svih ugovornih obaveza, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, obezbjeđena su odobrenim Budžetom Osnovnog suda u Kotor Varošu za 2018. godinu, u visini od 500,00 KM.
(511300-Izdaci za nabavku postrojenja i opreme-10.000,00)


Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  

Predsjednik suda
Zdenka Gajanin


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh