Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

Plan aktivnosti u cilju organizacije i promocije „Sedmica sudske nagodbe“

04.04.2019.

U cilju organizacije i promocije „Sedmica sudske nagodbe“ među strankama i javnosti na području mjesne nadležnosti Osnovnog suda u Kotor Varošu  Plan aktivnosti je sljedeći:

- sedmice sudske nagodbe održaće se u periodu od 13. do 24.05.2019. godine
- na parničnom referatu (P, Rs, Mal, Mal kom) će biti identifikovano i izdvojeno 45 predmeta na posebnu listu u kojima će biti zakazana ročišta (pripremno ročište ili ročište za glavnu raspravu) u periodu od 13. do 24. 05. 2019. godine i predložena sudska nagodba i navedena lista predmeta će se dostaviti VSTV B i H do 30.04.2019. godine
- prilikom zakazivanja priremnog ročišta ili glavne rasprave stranke će  biti pozvane da svoj predmet pokušaju riješiti sudskom nagodbom
- o sedmicama sudske nagodbe javnost će biti upoznata preko obavještenja koja će biti postavljena u prostorijama suda, na oglasnoj ploči suda kao i na web stranici suda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh