Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Osnovni sud u Kotor Varoši

Naziv suda : Osnovni sud u Kotor Varošu

Predsjednik suda : Zdenka Gajanin

Podpredsjednici suda :

Podpredsjednik suda : Duško Radonić

Adresa : Cara Dušana 25, 78220 Kotor Varoš

Telefon : 051 785 123 - prijemna kancelarija i upisnik

Telefon : 051 783 615 - predsjednik suda

Telefaks : 051 784 450 - Osnovni sud u Kotor Varošu

Elektronska pošta : ossud-kotorvaros@pravosudje.ba

Web stranica : https://ossud-kotorvaros.pravosudje.ba

Radno vrijeme : 08:00 - 16:00 časova

Primanje stranaka : Predsjednik suda prima stranke ponedeljkom od 11:00 do 15:00 časova

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka; Uvjerenje da se ne vodi parnični postupak za stan; Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka; Uvjerenje o zabrani obavljanja djelatnosti; Uvjerenje da ne postoji dug u Registru novčanih kazni. Uvjerenja se mogu dobiti u radno vrijeme suda.

Obavijesti o stanju predmeta : Informacije o stanju predmete možete dobiti u prijemnoj kancelariji (broj 4).

Osoba za odnose s javnošću : Zdenka Gajanin, predsjednik suda

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 051 783 615

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : zdenka.gajanin@pravosudje.ba