Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

Plan aktivnosti u cilju organizovanja "Sedmica sudske nagodbe"

31.10.2018.

U cilju organizacije i promocije „Sedmica sudske nagodbe“ među strankama i javnosti na području mjesne nadležnosti Osnovnog suda u Kotor Varošu  Plan aktivnosti je sljedeći:

- sedmice sudske nagodbe održaće se u periodu od 12. do 23.11. 2018. godine
- na parničnom referatu (P, Rs, Mal, Mal-Kom) će biti identifikovano i izdvojeno 44 predmeta na posebnu listu u kojima će biti zakazana ročišta (pripremno ročište ili ročište za glavnu raspravu) u periodu od 12. do 23.11.2018. godine i predložena sudska nagodba i navedena lista predmeta će se dostaviti VSTV B i H do 26.10.2018. godine
- prilikom zakazivanja pripremnog ročišta ili glavne rasprave stranke će  biti pozvane da svoj predmet pokušaju riješiti sudskom nagodbom
- o sedmicama sudske nagodbe javnost će biti upoznata preko obavještenja koja će biti postavljena u prostorijama suda, na oglasnoj ploči suda kao i na web stranici suda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh