Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

 

Aktuelnosti

Neradni dan 21. novembar

Osnovni sud u Kotor Varošu neće raditi 21. novembra povodom Dana uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini

16.11.2018.

Plan aktivnosti u cilju organizovanja "Sedmica sudske nagodbe"

U cilju organizovanja "Sedmica sudske nagodbe" među strankama i javnosti na području mjesne nadležnosti Osnovnog suda u Kotor Varošu planirano je da se sedmice sudske nagodbe održe od 12. do 23.11.2018. godine

31.10.2018.

Sedmice sudske nagodbe u sudovima BiH od 12. do 23.11. novembra 2018. 31.10.2018.

više

Pozdravna riječ

Predsjednik suda

Predsjednik Osnovnog suda u Kotor Varoši Zdenka Gajanin

27.05.2009.

više

Prijava sumnje na korupciju i druge nepravilnosti
Sudski predmeti online
Brzi linkovi
Često postavljana pitanja

Kako mogu dobiti informacije o predmetu?

U prijemnoj kancelariji (broj 4) nalazi se službenik koji ima pristup CMS aplikaciji. Kroz tu aplikaciju se vode svi postupci u Sudu.

18.11.2009.

Uvjerenje da ne postoji dug u Registru novčanih kazni

Ovim uvjerenjem dokazujete da nemate dug u Registru novčanih kazni. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete dobiti u prijemnoj kancelariji broj 4 ili preuzeti sa ove stranice.

18.11.2009.

više