Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

 

Aktuelnosti

Izmjena plana javnih nabavki za 2019. godinu

Izmjena plana javnih nabavki Osnovnog suda u Kotor Varošu

18.09.2019.

Izvještaj o realizaciji ugovora i okvirnih sporazuma za 2019. godinu

Izvještaj o realizaciji ugovora i okvirnih sporazuma Osnovnog suda u Kotor Varošu za 2019. godinu

24.04.2019.

Sedmice sudske nagodbe u sudovima BiH od 13. do 24. maja 2019. godine 05.04.2019.

više

Pozdravna riječ

Predsjednik suda

Predsjednik Osnovnog suda u Kotor Varoši Zdenka Gajanin

27.05.2009.

više

Prijava sumnje na korupciju i druge nepravilnosti
Sudski predmeti online
Brzi linkovi
Često postavljana pitanja

Kako mogu dobiti informacije o predmetu?

U prijemnoj kancelariji (broj 4) nalazi se službenik koji ima pristup CMS aplikaciji. Kroz tu aplikaciju se vode svi postupci u Sudu.

18.11.2009.

Uvjerenje da ne postoji dug u Registru novčanih kazni

Ovim uvjerenjem dokazujete da nemate dug u Registru novčanih kazni. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete dobiti u prijemnoj kancelariji broj 4 ili preuzeti sa ove stranice.

18.11.2009.

više