Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Konferencije EUSR i VSTV

   1 - 6 / 7  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Zaključci konferencije „Pravosuđe – trenutno stanje i perspektiva“ održane 5. i 6. decembra 2018. godine u Mostaru

Zaključci konferencije „Pravosuđe – trenutno stanje i perspektiva“ održane 5. i 6. decembra 2018. godine u Mostaru

Zaključci konferencije „Pravosuđe – trenutno stanje i perspektiva“ održane 5. i 6. decembra 2018. godine u Mostaru

Izvještaj sa konferencije "Pravosuđe - trenutno stanje i perspektiva sa akcentom na borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala" Banja Luka, 1. i 2. februar 2018. godine

Izvještaj sa konferencije "Pravosuđe - trenutno stanje i perspektiva sa akcentom na borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala" Banja Luka, 1. i 2. februar 2018. godine

Izvještaj sa konferencije "Pravosuđe - trenutno stanje i perspektiva sa akcentom na borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala" Banja Luka, 1. i 2. februar 2018. godine

Zaključci konferencije "Pravosuđe - trenutno stanje i perspektiva sa akcentom na borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala

Zaključci konferencije "Pravosuđe - trenutno stanje i perspektiva sa akcentom na borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala

Zaključci - Konferencija: Pravosuđe – trenutno stanje i perspektiva sa akcentom na borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, Banja Luka 1. i 2. februar 2018. godine

Zaključci konferencije „Pravosuđe – stanje i perspektive“

Zaključci konferencije „Pravosuđe – stanje i perspektive“

Zaključci konferencije „Pravosuđe – stanje i perspektive“, Mostar 15. i 16. decembar 2016. godine

Govor direktora za Zapadni Balkan gđe. Genoveva Ruiz Calavera

Govor direktora za Zapadni Balkan gđe. Genoveva Ruiz Calavera

Govor direktora za Zapadni Balkan gđe. Genoveva Ruiz Calavera - Konferencija o pravosuđu – stanje i perspektive 15. – 16. decembar 2016. godine

Izvještaj sa konferencije "Borba protiv korupcije i jačanje integriteta pravosuđa"

Izvještaj sa konferencije "Borba protiv korupcije i jačanje integriteta pravosuđa"

Konferencija "Borba protiv korupcije i jačanje integriteta pravosuđa" održana 13.12.2016. godine u Mostaru, u organizaciji VSTV-a BiH i USAID-a.

   1 - 6 / 7  >