Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

Uvjerenja i potvrde

   1 - 5 / 5  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Uvjerenje da ne postoji dug u Registru novčanih kazni

Uvjerenje da ne postoji dug u Registru novčanih kazni

Ovim uvjerenjem dokazujete da nemate dug u Registru novčanih kazni. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete dobiti u prijemnoj kancelariji broj 4 ili preuzeti sa ove stranice.

16.11.2009.

Izdavanje uvjerenja i potvrda

Izdavanje uvjerenja i potvrda

Osnovni sud u Kotor Varošu izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a ni izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora.

Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka

Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka

Ovim uvjerenjem dokazujete da proti Vas nije podnešen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka od strane nadležnog organa pred Osnovnim sudom u Kotor Varošu.

Uvjerenje o zabrani obavljanja djelatnosti

Uvjerenje o zabrani obavljanja djelatnosti

Ovim uvjerenjem dokazujete da proti Vas nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti.

   1 - 5 / 5