Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

mail print fav manja slovaveca slova

Sudska pisarnica

U pisarnici Osnovnog suda u Kotor Varošu obavljaju se sledeći poslovi:

  • prijem i otprema pošte
  • formiranje i ažuriranje sudskih predmeta, odnosno, kontrola kretanja sudskih spisa
  • dostavljanje predmeta višem sudu po žalbi
  • deponovanje spisa u arhivu
  • ovjera javnih isprava Apostille pečatom
  • izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima sud vodi evidenciju (vidi Uvjerenja i potvrde)

Sudska pisarnica smještena je u prizemlju zgrade suda u kancelariji broj 4 a kontakt telefon je +387 (0)51 785 123.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh