Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

Kako sastaviti testament?

18.11.2009.

Da biste omogućili da Sud brzo i pravilno sastavi sudski testament za Vas, potrebno je da prije dolaska u Sud:

  • ponesete vašu ličnu kartu ili putnu ispravu,
  • napravite zahtjev za sastavljanje sudskog testamenta,
  • uz zahtjev za sastavljanje sudskog testamenta potrebno je: navesti ime i prezime, te adresu, predmet testamenta.

Ukoliko se radi o nekretnini, ponesite dokaz o vlasništvu istih. tj. Posjedovni list ili Zemljišnoknjižni izvadak (koji izdaje Katastar Vaše Opštine), ne srtariji od 6 mjeseci.

Uplatite taksu u iznosu koji će vam odrediti postupajući sudija.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh