Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

Protok predmeta u Osnovnom sudu u Kotor Varošu za 2016. godinu

Vrsta predmeta

Broj neriješenih predmeta sa na početku perioda

Broj primljenih predmeta u toku perioda

Broj predmeta koji su riješeni u toku perioda

Broj neriješenih predmeta na kraju perioda 

Umanjenje

 

 

 

 

 

 

Izvršni predmeti

777

863

1195

445

332

Krivični predmeti

224

472

445

241

-17

Parnični predmeti

705

920

782

843

-138

Prekršajni predmeti

857

781

1019

619

238

Privredni predmeti

2

1

2

1

1

Vanparnični predmeti

427

827

970

284

143

UKUPNO

2992

3864

4423

2433

559

 


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh