Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

Odluka o pokretanju javne nabavke - osiguranje

17.11.2020.

OSNOVNI SUD U KOTOR VAROŠU

BROJ: 073-0-Su-20-000 211

Dana: 11.11.2020. godine

 

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o sudovima RS („Sl.Glasnik RS“ broj 37/12, 44/15 i 100/17) i na osnovu člana 18. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)  Predsjednica Osnovnog suda u Kotor Varošu, donosi:

 

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke  KOLEKTIVNO OSIGURANJE RADNIKA, ZGRADA I OPREME u Osnovnom sudu u Kotor Varošu

 

Član 1.

 

Za potrebe Osnovnog suda u Kotor Varošu pokreće se postupak KOLEKTIVNOG OSIGURANJA RADNIKA, ZGRADA I OPREME putem direktnog sporazuma u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke.

Član 2.

 

Javna nabavka iz člana 1.ove odluke utvrđena je Planom javne nabavke broj : 073-0-Su-19-000315 od 26.12.2019. godine, u skladu sa odredbama člana 17. Zakona.

 

Član 3.

 

Procijenjena vrijednost nabavke je 2.500,00 KM, bez uključenog PDV-a.

Sredstva za izvršenje svih ugovornih obaveza, putem direktnog sporazuma obezbjeđena su odobrenim Budžetom Osnovnog suda u Kotor Varošu za 2020. godinu u visini od 2.500,00 KM.

 

Član 4.

 

Komisija za javne nabavke će provesti postupak javne nabavke i predložiti zaključenje ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.

 

                                                                  Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                                            Predsjednica suda

                                                                                                            Zdenka Gajanin


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh